Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Trakul


Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Trakul

istnieje od 1998 roku.

Radca prawny Wojciech Trakul
Wpisany na listę OIRP w Warszawie Nr WA-2768.


Zakres usługpełna obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie wszelkich umów,
uchwał, decyzji i uregulowań wewnętrznych a także poprzez
reprezentację w sprawach rejestrowych, sądowych, podatkowych,
celnych, ubezpieczeniowych oraz ze stosunku pracy. celnych, ubezpieczeniowych oraz ze stosunku pracy,


Obsługa obrotu wierzytelnościami oraz powiernictwo.


Pozakomornicza i komornicza windykacja należności i wywiad handlowy.


pełna obsługa prawna nieruchomości.


Pełna obsługa prawna w zakresie ochrony własności intelektualnej.


Podziały i fuzje przedsiębiorców.


Wszelkie podziały majątkowe.


Pełna obsługa spraw spadkowych.


Mediacje, negocjacje i rokowania.


Obsługa prawna układów i upadłości.


Kontakt:   ul. Astronomów 3 lok. 8, 01-450 Warszawa
tel. mobil: + 48 504 481 910
e-mail: trakul@home.pl