nałożenie wersji rysunkowej na skan herbu RP  z Ustawy o godle